top of page

 

PRIVACY STATEMENT

Mouthaan Grafisch Bedrijf werkt voor bedrijven en organisaties (business to business). Hierbij hechten wij grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. Wij willen u helder en duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG/GDPR) met ingang van 25 mei 2018 stelt.

 

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben 

Wij verwerken persoonsgegevens (bedrijfsmatige contactgegevens) voor onderstaande doeleinden: 

 • Het aangaan van overeenkomsten met klanten en relaties.

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening. 

 • Het aanbieden van klant portals voor online bestellen en voorraadbeheer. 

 • Het versturen van nieuwsbrieven.

 • Het beantwoorden van vragen, opmerkingen en klachten. 

  

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) tenzij zij toestemming hebben van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Dit kunnen wij echter niet controleren. Heeft u de indruk dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wetgeving is vereist.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • Up-to-date malwarebeveiliging (bescherming tegen spyware, ransomware, virussen, trojans etc.).

 • Beveiligde website waardoor alle informatie gecodeerd verstuurd wordt naar onze server. 

 • Controle of websitebezoeker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten.

 • Opslag data op beveiligde servers.

 • Gebruik van unieke en sterke wachtwoorden.

 • Versleutelde e-mail. 

 • Geen onbeveiligde externe harde schijven of mobiele devices.

 • Geen opslag van documenten op privé mobiele devices.

Delen van persoonsgegevens met anderen 

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst dan wel op grond van wetgeving is vereist. Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Met partijen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uiteraard blijven wij verantwoordelijk hiervoor.   

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden; commerciële doeleinden worden nadrukkelijk niet gediend.

 

Cookies die wij gebruiken

Onze website maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het gebruik van deze cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit cookies worden herleid. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die u gebruikt, aan te passen.

 

Google Analytics en social media 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij maken nadrukkelijk geen gebruik van verkregen persoonsgegevens voor statistische analyses of geautoma-tiseerde besluitvorming.  

 

Daarnaast staan op onze website buttons om berichten en foto’s te kunnen delen op social media kanalen als Facebook, LinkedIn en Instagram. Middels deze buttons worden cookies geplaatst. Wij hebben hier evenmin invloed op. 

 

Wij raden u aan de eigen privacyverklaring van Google, Facebook, Instagram en LinkedIn te lezen omtrent wat zij doen met persoonsgegevens die zij via deze cookies verwerken. In het kort … de informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google, Facebook, Instagram en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent persoonsgegevens    

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door (één van) onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens waarover wij beschikken door te laten sturen naar uzelf of een andere, door u genoemde partij. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen uzelf te legitimeren.

 

Klachten

Mocht u de indruk hebben dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens de privacy in het geding is, neem dan contact met ons op. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit kan via de link  autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Als u naar aanleiding van onze privacy statement vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

U kunt uw vraag of verzoek richten aan Gertjan Bakker; g.bakker@mgb.nl.   

Contact
bottom of page